Begrippenlijst: Index

 

Zure regen

Definitie:

Regenwater (of sneeuw) dat verzuurd is (pH lager dan 5,6) ten gevolge van een binding met gasvormige, milieuverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx).

Zure regen kan de verzuring van het oppervlaktewater, bodems en ecosystemen veroorzaken.

Gerelateerde woorden:
 
 
17/12/2007