Begrippenlijst: Index

 

Wervelbedoven

Vergelijkbare term(en): FBC, fluidised bed combustion

Definitie:

Een type van [afval]verbrandingsoven bestaande uit een verticale cilinder met een zandbed dat in suspensie wordt gehouden (gefluïdiseerd) door lucht, die met hoge snelheid door een rooster aan de basis van de cilinder wordt ingeblazen. De afvalproducten worden toegevoegd en verbrand in het zandbed, dat het proces van warmte-uitwisseling verhoogt en het systeem voldoende thermische inertie geeft om het verbrandingsproces te regelen [bij een temperatuur van tenminste 850 °C].

Meer:

Wervelbedovens maken gebruik van een reinigingssysteem voor rookgassen dat afwijkt van roterende ovens en dat ervoor zorgt dat er geen afvalwater in het oppervlaktewater wordt geloosd.

De afvalstromen die worden behandeld in wervelbedovens omvatten fluff en slib van afvalwater.

Gerelateerde woorden:
thermische verwerking
 
17/12/2007