Begrippenlijst: Index

 

Verf- en inktresten

Definitie:

Resten en mengsels van verven of inkten die gebruikt werden in industriële processen, bijvoorbeeld in verfspuitmachines. Deze residuen bevatten vluchtige organische componenten (Volatile Organic Compounds – VOC’s).

Verf- en inktresten zijn één van de vijf afvalstromen die naast oplosmiddelen en afvalolie, slib van afvalwater, filterkoek van afvalwaterbehandeling en fluff in deze studie werden onderzocht.

In dit onderzoek wordt er wat betreft deze afvalstroom vaak verwezen naar geïmpregneerd zaagsel, omdat de verven en inkten worden vermengd met zaagsel wanneer ze als brandstof in cementovens worden gebruikt. In onderhavig onderzoek bevat een ton geïmpregneerd zaagsel gemiddeld 578 kg afval en 422 kg zaagsel.

Gerelateerde woorden:
industrieel afval
 
17/12/2007