Begrippenlijst: Index

 

Thermische verwerking

Vergelijkbare term(en): termen

Definitie:

Thermische verwerking is een term die wordt gebruikt i.v.m. elke technologie voor de verwerking van afval die gepaard gaat met hoge temperaturen tijdens de verwerking van het aangevoerde afval. Deze bestaat meestal, maar niet uitsluitend, uit het verbranden van het afvalmateriaal.

Meer:

In het onderhavig onderzoek worden twee thermische opties vergeleken: thermische verwerking in cementovens en thermische verwerking in afvalverbrandingsovens.

 
17/12/2007