Begrippenlijst: Index

 

Slib van afvalwater

Definitie:

Het modderige materiaal dat overblijft bij de behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater, bijvoorbeeld van de chemische- en papierindustrie. Dit type afval moet, vooral als het gevaarlijk materiaal bevat, op een veilige en efficiënte manier verwerkt worden.

Slib van afvalwater bevat oorspronkelijk ongeveer 70% water. Alvorens het kan gebruikt worden in cementovens moet het gedroogd worden (gedeeltelijk ontwaterd). Voor het drogen gebruikt men aardgas en elektriciteit. Na het drogen bevat het slib nog steeds ongeveer 30% vocht. Voor de verbranding in afvalverbrandingsovens hoeft het slib niet op voorhand gedroogd te worden.

Slib van afvalwater is één van de vijf afvalstromen die naast oplosmiddelen en afvalolie, filterkoek van afvalwaterbehandeling, verf- en inktresten en fluff in deze studie werden onderzocht.

Gerelateerde woorden:
industrieel afval
 
17/12/2007