Begrippenlijst: Index

 

Roterende verbrandingsoven

Vergelijkbare term(en): Draaitrommeloven

Definitie:

Een type van [afval]verbrandingsoven dat voornamelijk gebruikt wordt voor de thermische verwerking van gevaarlijk afval.

Een roterende oven bestaat uit een onder een lichte hellingshoek geplaatste cilinder die draait om de constante voortbeweging van het te verwerken afval te bevorderen. Het afval wordt aangevoerd via het hoogste gedeelte van de oven en het verbrandingsresidu wordt afgezet aan het tegenovergestelde (laagste) punt. De installatie is uitgerust met een uitgebreide wasinstallatie voor de rookgassen en een systeem voor energierecuperatie.

Meer:

Roterende verbrandingsovens maken gebruik van een systeem van zuivering van rookgassen dat afwijkt van de wervelbedovens en dat leidt tot lozing van afvalwater in het oppervlaktewater.

De afvalstromen die worden behandeld in roterende verbrandingsovens zijn o.a. oplosmiddelen en afvalolie, filterkoeken van afvalwater en verf- en inktresten.

 
17/12/2007