Begrippenlijst: Index

 

Levenscyclusanalyse

Vergelijkbare term(en): Life Cycle Assessment (LCA)

Definitie:

Het proces waarbij men de milieuprestaties van producten en diensten vergelijkt en dit teneinde een verstandige keuze mogelijk te maken.

De term ‘levenscyclus’ verwijst naar het idee dat een eerlijke beoordeling alle stappen, van wieg tot graf, in overweging moet nemen: productie van de grondstof, verwerking, gebruik, afdanking en transport.

De onderhavige levenscyclusanalyse vergelijkt twee manieren van behandeling van industrieel afval: hetzij in de Belgische productie van cementklinker waarbij het als brandstof wordt gebruikt, hetzij in gespecialiseerde verbrandingsovens.

Er werden twee verschillende evaluatiemethodes toegepast: die van het CML (Centrum Milieuwetenschappen Leiden) en de Eco-indicator 99.

Gerelateerde woorden:
cementoven
 
17/12/2007