Begrippenlijst: Index

 

Klimaatverandering

Definitie:

De fluctuaties op lange termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde. Tijdens de Conventie over Klimaatsverandering van de Verenigde Naties ook omschreven als “verandering van klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer veranderen en die, net als de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat, worden geobserveerd in met elkaar vergelijkbare perioden.”

 
17/12/2007