Begrippenlijst: Index

 

Kalksteen

Definitie:

Afzettingsgesteente dat vooral uit calciumcarbonaat bestaat. In fijn gemalen toestand is het een van de voornaamste grondstoffen voor de cementklinkerproductie en vertegenwoordigt uitgedrukt in gewicht 80 à 90% van de gebruikte grondstoffen.

Gerelateerde woorden:
cement
 
17/12/2007