Begrippenlijst: Index

 

Industrieel afval

Definitie:

Afval geproduceerd of afkomstig van vooral fabricage- en industriële activiteiten of procédés. Afhankelijk van de hoeveelheid schadelijke stoffen die het afval bevat, wordt het als gevaarlijk of ongevaarlijk beschouwd.

De vijf soorten industrieel afval die in het huidig onderzoek worden behandeld zijn:

  1. Oplosmiddelen en afvalolie
  2. Slib (van de behandelingsprocessen van stedelijk en industrieel afvalwater)
  3. Filterkoeken van de behandeling van afvalwater
  4. Verf- en inktresten
  5. Fluff (een mengsel van plastic, textiel en andere materialen)

Deze vijf afvalstromen beantwoorden aan drie criteria, namelijk:

  • ze worden op dit moment in België gebruikt als alternatieve brandstof voor cementovens
  • ze kunnen eveneens in afvalverbrandingsovens worden verwerkt
  • ze zijn onderworpen aan een voorgenomen aanpassing van de belasting op het gebruik van afval als alternatieve brandstof

Het te behandelen afval komt voornamelijk van industriële vestigingen en behandelingsinstallaties van afvalwater in verschillende delen van België, Noord-Frankrijk, West-Duitsland (nabij de Belgische grens) en het zuiden van Nederland.

 
17/12/2007