Begrippenlijst: Index

 

Eutrofiëring

Definitie:

De verhoging van toevoeging van voedingstoffen [meer bepaald stikstof en fosfor] aan zoet water of mariene systemen, wat leidt tot een [snelle] toename van de plantengroei en vaak tot ongewenste veranderingen in de structuur en het functioneren van een ecosysteem.

 
17/12/2007