Begrippenlijst: Index

 

Diermeel

Definitie:

De gemeenschappelijke term voor vermalen dierlijk afval waaronder beendermeel, vleesmeel, bloedmeel, hoorn- en hoefmeel enz.

Meer:

Diermeel is een belangrijke afvalstroom voor de Belgische cementindustrie. Hoewel deze afvalstroom in 2006 ongeveer 100 kiloton vertegenwoordigde, werd het uitgesloten van het onderhavig onderzoek omdat het niet onderworpen is aan een belasting op secundaire brandstoffen.

 
17/12/2007