Begrippenlijst: Index

 

Afvalolie

Definitie:

Olie die niet meer geschikt is voor het oorspronkelijke doel vanwege de aanwezigheid van onzuiverheden of het verlies van zijn oorspronkelijke eigenschappen nadat het werd gebruikt in een brede waaier van industriële of commerciële activiteiten, zoals technische toepassingen, de energieproductie en het onderhoud van voertuigen. Afvalolie moet op de gepaste manier opgeruimd worden of behandeld worden om opnieuw te kunnen worden gebruikt.

Meer:

Oplosmiddelen en afvalolie zijn één van de vijf afvalstromen die naast slib van afvalwater, filterkoek van afvalwaterbehandeling, verf- en inktresten en fluff in deze studie werden onderzocht.

Gerelateerde woorden:
industrieel afval
 
17/12/2007