Aanpak van industrieel afval Cementovens vergeleken met verbrandingsovens - Een milieuvergelijking

 

Over deze Levenscyclusanalyse

  1. Drie informatieniveaus
  2. Rationale – wijziging van de belasting op secundaire brandstoffen
  3. Historiek van de publicatie

1. Drie informatieniveaus

Het niveau 3 bevat de volledige tekst van het Life Cycle Assessment – Levenscyclusanalyse (LCA).
 "LCA of thermal treatment of waste streams in cement clinker kilns in Belgium Comparison to alternative treatment options", een rapport gepubliceerd door TNO (de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) in oktober 2007.

Het niveau 1 is een beknopte samenvatting voor niet-deskundige lezers en het niveau 2 een meer gedetailleerde samenvatting van het bovengenoemde onderzoek. Aangezien deze samenvattingen bedoeld zijn voor een breder publiek, worden de resultaten van de milieuvergelijking voor elk type van milieu-effect afzonderlijk gepresenteerd, overeenkomstig ISO 14044, de internationale standaard die de voorwaarden bepaalt en richtlijnen geeft voor de LCA-procedure.

Ten behoeve van de deskundigen en de beleidsvormers zijn in het niveau 3 het volledige rapport en de gewogen resultaten, uitgedrukt in kunstmatige financiële eenheden, en de onderliggende hypotheses beschikbaar.

2. Rationale – wijziging van de belasting op secundaire brandstoffen

De studie situeert zich binnen de context van de betwisting door Febelcem van een decreet van de Vlaamse Regering (decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007).

Dit decreet wijzigde de aanslagvoet op afval naargelang hun uiteindelijke behandeling. Voor het eerst is de belasting op afval, dat gebruikt wordt voor meeverbranding, even hoog als voor het afval dat naar verbrandingsinstallaties gaat. Vanuit het standpunt van Febelcem is dit in tegenspraak met de Europese wetgeving (afvalhiërarchie: meeverbranding is een vorm van terugwinning en moet de voorkeur krijgen boven verbranding, die gewoon een vorm van verwijdering is). Bovendien zou een belasting een aanmoediging moeten zijn die de beste verwerkingsmethode (vanuit milieuperspectief) begunstigt.

Maar de Vlaamse regio (OVAM) argumenteerde dat de verbranding en meeverbranding gelijkaardige milieu-effecten hebben (een argumentatie die vooral stoelt op het feit dat beide afvalbehandelingen onderworpen zijn aan dezelfde richtlijn voor verbranding en meeverbranding (2000/76/CE)).

De studie werd in opdracht gegeven teneinde deze controverse te beslechten en bewijst nu dat meeverbranding de voorkeur op verbranding moet krijgen.

FEBELCEM is dus van oordeel dat de Vlaamse regio haar aanslagvoeten moet herzien.

3. Historiek van de publicatie

De levenscyclusanalyse werd uitgevoerd op verzoek van Febelcem.

Auteurs

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van deskundigen van het TNO Industrie en Techniek: Suzanne de Vos, Jochen Görtzen, Evert Mulder, Tom Ligthart en Wilfrid Hesseling.

Het ging van start in februari 2007 en het werd afgerond in juni 2007.

Panel van deskundigen

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met een panel van deskundigen, bestaande uit:

VITO Katleen Briffaerts
Ministère de la Région Wallonne Philippe Decornet (voorzitter)
OVAM (vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid) Luk Umans & Dries Gommers
Febelcem Benoit Lussis & Michel Calozet
CCB/Italcimenti Eric Derycke (Chef de Département Développement Environnement)
CBR/Heidelberger Cement Fabrice Foucart & Gaetan de Maere (Environmental Affairs Managers)
Geocycle/Holcim Olivier Barbery (Director)
Neosys Jürg Liechti (recensent)
Commentaren

De recensent en verschillende leden van het panel formuleerden opmerkingen die werden behandeld door TNO. (in het engels)

Eindverslag

Het  eindverslag in het engels verscheen in oktober 2007 en omvatte:

Samenvattingen en online publicatie

De samenvattingen van het niveau 1 en 2 werden door GreenFacts geschreven in november 2007 onder de supervisie van het TNO. Zij werden midden december 2007 online geplaatst in de door GreenFacts beschermde Structuur van Drie Niveaus

Vertaling

De vertalingen naar het Frans en het Nederlands van de samenvatting van het niveau 1 werden geschreven in december 2007 en werden midden december 2007 online geplaatst.


De Structuur in Drie Niveaus voor de communicatie van deze Levenscyclusanalyse is eigendom van GreenFacts asbl/vzw.