Figures & Tables

Figure B: De in 2006 gebruikte afvalstoffen en brandstoffen in de zes onderzochte Belgische cementovens

De in 2006 gebruikte afvalstoffen en brandstoffen in de zes onderzochte Belgische cementovens

uitgedrukt in een percentage van het totaal: 1.138 kiloton (kt).

Bron: TNO,  LCA of thermal treatment of waste streams in cement clinker kilns (2007)

17-12-2007