Figures & Tables

Figuur A : Thermisch verwerkte afval in 2006 in de zes onderzochte Belgische cementovens

(uitgezonderd diermeel)

Thermisch verwerkte afval in 2006 in de zes onderzochte Belgische cementovens

uitgedrukt als procent van het totaal : 552,1 kiloton (kT)

Bron: TNO,  LCA of thermal treatment of waste streams in cement clinker kilns (2007)

17-12-2007